Otroška oprema je množica pripomočkov namenjenih zdravi rasti in razvoju otroka.

Da otroška oprema lahko omogoča zdrav rast in razvoj otroku, ter uporabnost, praktičnost in celo vrsto drugih lastnosti staršem, varuhom in vzgojiteljem, mora biti pravilno zasnovana in izdelana. Lastnosti, katerim pravilno zasnovana in izdelana otroška oprema  strmi, se navezujejo na praktičnost, uporabnost, zdravstvena ustreznost, neškodljivost in udobje otroka. Otroška oprema mora otroški ustreznosti primerno ustrezati tako otrokom, kot staršem, varuhom in vzgojiteljem. Staršem in vzgojiteljem so namenjene  praktične, uporabne in druge podobne lastnosti. Otrokom so za razliko namenjene namenske ter zdravstvene in neoporečne lastnosti.

Namenske lastnostni so prvinske lastnosti, ki jih otroška oprema ima. Zadostujejo uporabnim in praktičnim zahtevam. Zdravstvene in neoporečne lastnosti so namenjene otroškemu odkrivanju sveta odraslih, ki ima čisto svoja pravila. Otroška pravila so čisto drugačna kot pravila odraslih ljudi, zato morajo proizvajalci na to razliko paziti že v začetni razvojni fazi, ter jo uspešno uresničiti v končnem izdelku. Nanašajo se predvsem na spoznanje, da otrokov svet zaznave še ne povsem loči med nevarnostmi, ki jih vsebujejo izdelki za odrasle osebe. Odrasli nevarnosti in škodljive vplive izdelke poznajo, zato se jim pri uporabi izogibajo. Otroci morajo te veščine še osvojiti, zato se jim v zgodnjih otroških letih otroška oprema prilagodi na način,da je zdravstveno neoporečna in ne škoduje zdravju, pri otroškem razmišljanju in početju. Na zdravstvene, higienske in podobne lastnosti je poleg tega vredno biti pozoren ob nakupu.

Otroška oprema mora množici lastnosti in aktivnosti v prid, biti v  otroški trgovini  smiselno razporejena in predstavljena na najboljši  možni način. Največkrat je otroška oprema smiselno in prepoznavno zložena po prodajnih policah, dobre otroške trgovine pa poleg tega pomembnejše predstavnike, rade izpostavijo bodisi v igralnem kotičku, bodisi v izložbah. V igralnem kotičku je otroška oprema dodobra preizkušena in lahko tako otrokom, kot vsem kupcem ali obiskovalcem otroške trgovine sporoča in prikazuje dobre lastnosti izdelka. Priljubljena otroška oprema v igralnem kotičku sporoča, da z nakupom ne moremo zgrešiti, saj bo tudi malček, kateremu enako ali podobno igračo nameravamo kupiti, z njo zadovoljen.

Na ta način otroška oprema sporoča, da je bila narejena s posebno pozornostjo. Otroku ni le priljubljena in všečna, je nepogrešljiva pri njegovem odraščanju, vzgoji, učenju, igri ter celem nizu drugih aktivnostih, katere se odvijajo v otrokovem času odraščanja. Poleg otroka je otroška oprema zamišljena v uporabnih, praktičnih in drugih lastnostih staršem in varuškam, ki otrokov svet odraščanja spremljajo z varovanjem, vzgojo ter odkrivanjem novih in zanimivih stvari v svetu otroka.