Otroška soba je del otroške opreme. Otroku omogoča vzgojo in rast, igro in razvedrilo.

 V prvi vrsti je otroška soba namenjena počitku, vzgoji in igri. Z zavedanjem svojega okolja, kjer lahko v miru, z veliko mero samostojnosti ustvarja, se otrok začne zavedati pomen lastnine in lastnega okolja. Dobra otroška soba je individualno prilagojena otrokovim željam in potrebam, vključuje se v družinsko okolje, navezuje na ostale dele doma.

Da lahko zadovoljuje takšno množico lastnosti in pričakovanj mora biti dobro izdelana in zamišljena. Vsaka otroška soba temelji na izkušnjah z preteklimi generacijami. Proizvajalci se dnevno srečujejo z izzivi, ki jih ponuja izdelava in kreiranje otroških sob.

Soočeni so z izzivi, ki jih prinaša stroka, delovno okolje, širše družbeno okolje ter področja raznih ved in znanosti. Delovno okolje proizvajalcem nudi izzive predvsem z možnimi izboljšavami, ki omogočajo boljšo izdelavo, kupcem pa bolj dostopne izdelke. Otroška soba je tako z več vidikov boljša, kot predhodne generacije.

Vanjo so vnesene vse izkušnje iz preteklosti in dognanja, ki prinašajo boljše lastnosti za prihodnost. V otoški trgovini bomo razlike in prednosti kaj hitro prepoznali. Ne gre dvomit, da so proizvajalci marsikateri navdih za izboljšave našli prav v otroških trgovinah. Preko prodajnega zastopnika proizvajalca so jih dobili od tako prodajnega osebja otroške trgovine kot tudi kupcev in obiskovalcev trgovine.

Včasih velike spremembe prinašajo drobne spremembe in zahteve obiskovalcev in kupcev otroške trgovine. Proizvajalci je pri svojih načeli nehote spregledajo, saj so tradicionalno vpeti v določene proizvodne in razvojne okvire. Otroška soba, ki je narejena s spremembami, katere so narekovali kupci je več kot dobra, saj ima spremembe, katere temeljijo na uporabnih, praktičnih in drugih izkušnjah uporabnikov.

Spremembe take sorte so brez dvoma dobrodošle tako za proizvajalce kot vse bodoče kupce in uporabnike.Otroška soba je pomemben del doma, zato je potrebno kupovati z veliko mero preudarnosti in razuma.